Accessibility Statement

Vårt löfte

Vi på Lounge Underwear Ltd har vi åtagit oss att göra vår webbplats tillgänglig för alla att se och använda. Vi förstår hur svåra vissa webbplatser kan vara att använda, så för att hjälpa våra Lounge-kompisar har vi samarbetat med ett tredjepartsföretag för att göra vår webbplats förenlig med WCAG 2.1-standarderna och -riktlinjerna. Steg för att aktivera våra hjälpmedelsfunktioner.

Om du vill dölja hjälpmedelsikonen för alltid öppnar du popupfönstret och klickar på "Dölj för alltid" i rubrikfältet. Detta kommer att dölja widgeten tills webbläsardata rensas. Om du har några problem med vår implementering av hjälpmedel eller behöver extra hjälp är du välkommen att kontakta oss via något av alternativen på hjälpsidorna. Vi välkomnar din feedback!

Lounge Underwear

This Accessibility Statement was last updated July 01, 2021.